FAQ

FAQ staat voor Frequently Asked Questions, oftewel veelgestelde vragen. Op deze pagina proberen wij de meestvoorkomende vragen te beantwoorden.

Deze pagina is geenszins uitputtend, en zij wordt constant uitgebreid. Kunt u het antwoord op uw vraag (nog) niet vinden, aarzelt u dan niet contact op te nemen.

Gebruiken jullie [commerciƫel pakket xxx] en ben ik daarvoor licentiekosten verschuldigd?
In (of eigenlijk: uit) principe gebruiken wij waar mogelijk alleen open source software, waar geen licentiekosten voor zijn verschuldigd. Mocht uw specifieke project een onderdeel bevatten waarbij dit wel het geval is, dan maken wij dit altijd kenbaar. Licentiekosten zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.
Word ik eigenaar van de geleverde code?
Van het speciaal voor u geschreven onderdeel van de geleverde code wordt u inderdaad (mede-)eigenaar. Wel behoudt Sensi Media zich het recht voor de opgedane kennis in te zetten voor toekomstige projecten, mits deze kennis niet onderhevig is aan bedrijsgeheimen van de opdrachtgever. Zie voor meer informatie over intellectueel eigendomsrecht onze algemene voorwaarden.
Mag ik de geleverde code doorverkopen?
Onze projecten bevatten een mix van open source code en custom code. Beiden vallen onder hun eigen licentie, welke doorverkoop al dan niet toestaat. Raadpleeg bij twijfel de broncode, of neem contact met ons op. Indien u handelt in strijd met een softwarelicentie is dat in principe een economisch delict.